Levure Yamagata Kobo

 • KOIKAWA Junmai

  22,00 96,00 
 • Uzen Shiraume Honoka Junmai Namazume

  38,00 78,00 
 • Usen Shiraume Honoka Junmai Nama Genshu Shiboritate

  41,00 
 • Usen Shiraume Tawarayuki junmai ginjo Nama Shiboritate yamadanishiki&dewakirari

  47,00 89,00 
 • Usen Shiraume Tawarayuki junmai ginjo Nama Genshu Shiboritate Tsuyahime

  47,00 
 • Usen Shiraume Tawarayuki junmai ginjo Nama Shiboritate Yukiwakamaru

  47,00 89,00