Rice Shuzo-kotekimai

 • Senkame Junmai Nama Nigori Sparkling

  14,00 
 • Shinkame Junmai

  24,00 96,00 
 • Shinkame Junmai Nama Nigori Sparkling

  25,00 56,00 
 • Shinkame Junmai

  900,00 3.600,00 
 • Shinkame junmai Dai koshu 1983

  8.500,00 12.000,00